EGE ÜNİVERSİTESİ

Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

Yayınlar

2018 YILI YAYINLARI
 
Akdeniz, R. C., O. Esmer, T. Günhan, 2018. "Performance of the Valonia Oak Waste Pellet Production Line", XIX. World Congress of the International Commission of Agriculture and Biosystems Engineering (CIGR), 22-25 April 2018, Belek/Antalya.
Akdeniz R.C., O. Esmer, 2018. ''Effects of Length on Mechanıcal Durabılıty of Varıous Wood Pellets'', Hungarian Agricultural Engineering No: 32/2017.
Akdeniz, R.C, E. Aykas, F. Kömekçi, S. Temel, 2018. "Investigation of R&D and Innovation Performance in the Agricultural Trailer Manufacturing Company", XIX. World Congress of the International Commission of Agriculture and Biosystems Engineering (CIGR), 22-25 April 2018, pp. 115, Belek/ Antalya.
Akdeniz, R. C.,, O. Esmer, S.H. Shishvan, 2018. "A Research on Pelletizing Properties of Vineyard Residues", International Academic Conference on Applied Research in Engineering, Science & Technology, konferans abstract kitapçığı, digital basım, September, 14-15 2018, Brussels/Belgium.
Akdeniz, R.C., H. Yurdem, H. B. Unal, B. Yucel, E. Urkan, İ. Aygun, 2018. "Evaluation of Technical and Functional Features of Bee Hives Used for Beekeeping Conditions in terms of Bee Health and Welfare", 29th Scientific - Expert Conference of Agriculture and Food Industry, 26-28 September 2018, Izmir, TURKEY, pp.89-94
Aygün, İ., B. Çakmak, F. N. Alayunt., 2018. "Elde Taşınır Çırpıcı Tip Zeytin Hasat Makinalarının Ergonomik Yönden Değerlendirilmesi", 24. Ulusal Ergonomi Kongresi, 28-30 Eylül, Erzurum.
Aygün, İ., E. Urkan, F.N. Alayunt, H. Yalçın, A.B. Tekin, 2018. "İzmir İlinde Zeytin Hasadında Kullanılan Yerli ve İthal Çırpıcı Tip Makinaların Hasat Performanslarının Değerlendirilmesi", 31.Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, 5-7 Eylül 2018, Bursa-Türkiye.
Aygün İ., E. Çakır, H. Yalçın, F. Ateş, E. Aykas. 2018. "Biyodinamik Bağcılıkta Koruyucu Toprak İşleme Olanakları", 31.Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, 5-7 Eylül 2018, Bursa.
9
Aygün İ., A., B. Çakmak, F. N. Alayunt, 2018. "Narenciye Hasadının Ergonomik Açıdan İncelenmesi", Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi (ÖS: Ergonomi 2018), 4 e-ISSN: 1308-6693, sy. 312-318.
Aykas, E., P. Ercan Yıldız, 2018. "The Accuracy in Seed Spacing of a Seeder with Variable Ratio", XIX. World Congress of CIGR. 22-25 April, 2018, Antalya.
Bilgen H., F. Kömekçi, 2018. "Tarım Traktörleri ve Bitkisel Üretim Mekanizasyonunda Yenilikler", ZMO-Tarım ve Mühendislik Dergisi, ss.16-31.
Craciunescu, Dan, R. C. Akdeniz, L. Fara, P. Sterian, C. Lunganoiu, F. Dragan, 2018. “New Trends in Monitoring and Control Of Photovoltaic Pumping Systems”, XIX. World Congress of the International Commission of Agriculture and Biosystems Engineering (CIGR), 22-25 April 2018, Belek/ Antalya.
Çakır, E., İ. Aygün, A. Mançuhan, 2018. “Boyutsal Analiz ve Modelleme”, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Entitüsü Yayınları, Yayın No:2. (Kitap)
Çakmak, B., E. Ergül, 2018. "Interactions of Personal and Occupational Risk Factors on Hand Grip Strength of Winter Pruners", International Journal of Industrial Ergonomics, ISSN: 0169-8141, 67, pp:192-200. (SCI)
Çakmak, B., İ. Aygün, E. Aykas, 2018. "The Power Transmission Characteristics of Overload Shafts with Different Friction Clutches and Spring Loading Conditions", XIX. World Congress of CIGR (The International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering) April 22-25, Antalya.
Değirmencioğlu, A, B. Çakmak A. Yazgı, 2018. "Prototype Twin Vacuum Disk Metering Unit for Improved Seed Spacing Uniformity Performance at High Forward Speeds", Turkish Journal of Agriculture and Forestry (2018) 42: 195-206, DOI:10.3906/tar-1708-71. (SCI)
Değirmencioğlu, A., B. Çakmak, A. Yazgı, 2018. "Design and Development of a Prototype Precision Metering Unit with Twin Vacuum Disks for Improved Seed Spacing Uniformity at High Seeding Speeds". XIX. World Congress of CIGR (The International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering) April 22-25, Antalya.
10
Dumanoğlu, Z., B. Çakmak, H. İlbi, G. Başlar, 2018. "The Use of Some Plant Wastes as Pelleting in Onion (Allium cepa L.) Seeds", International Symposium Ecology 19-23 June, Kastamonu.
Dumanoğlu, Z., B. Çakmak, 2018. "Tohum Uygulamalarının Soğan (Allium cepa L.) Tohumunun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisi”, 31. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, 5-7 Eylül, Bursa.
Dumanoğlu, Z., B. Çakmak, 2018. "The Effects of Some Seed Quality Treatments on Lemon Balm (Melissa officnalis L.) Seeds", /4th Interntional Symposium of Medicinal and Aromatic Plants, 2-4 October, Çeşme-İzmir.
Dumanoğlu, Z., B. Çakmak, 2018. ”Design, Development and Performance of Different Deflectors For Pneumatic Broadcast Seeding of Wheat”, INES 2018- IV. INES International Academic Research Congress/ 30 October- 3 November, Alanya-Antalya.
Dumanoğlu, Z., B. Çakmak, 2018. ”Pelletlenen Oğulotu (Melissa officinalis L.) Tohumlarının Bazı Fiziksel ve Mekaniksel Özellikleri”, INES 2018- IV. INES International Academic Research Congress/30 October-3 November, Alanya-Antalya.
Ertuğrul, Ö. A. Değirmencioğlu, 2018. "Modeling Seed Flow Uniformity of Canola, Onion and Carrot Seeds Metered by Fluted Rolls", International Conference on Veterinary, Agriculture and Life Sciences (ICVALS) October 26-29, 2018, Antalya, Turkey .
Ertuğrul G. Ö., A. Değirmencioğlu,, R. Mohtar, Ö. Ertuğrul, B. T. Daher, 2018. "A Step to Sustainable Agriculture: Challenging Food Security in Central Kızılırmak Basin by Water, Energy and Food (Wef) Nexus Approach", International Conference on Veterinary, Agriculture and Life Sciences (ICVALS) October 26-29, 2018, Antalya, Turkey .
Esmer, O., R. C. Akdeniz, 2018. "An Investigation on The Poultry Manure Pelletizing Plant", 29th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, September 26-28, 2018, Altın Yunus, Çeşme – İzmir/Turkey.
Gülsoylu, E., F. Kömekçi, 2018. "Tarımsal Üretimde Bahçe Traktörleri", Tarım Türk Dergisi, Mart-Nisan 2018, Sayı:29, Yıl:6, Sayfa:33-38.
11
Komekci, C., H. Guler, 2018. "Mathematical Modelling and Optimization of the Distribution Uniformity for the Fixed Rate Compound Fertilizer of 15-15-15 Application", Paper number 1800775, 2018 ASABE Annual International Meeting. (doi: 10.13031/aim.201800775).
Shishvan, S. H.,, R. C, Akdeniz, 2018. "Investigation of Moisture Content, Particle Size and Pellet Die Geometry on Sawdust Pelletizing Characteristics by Means of the New Type Pelletizing Test Device", XIX. World Congress of the International Commission of Agriculture and Biosystems Engineering (CIGR), 22-25 April 2018, Belek/ Antalya.
Tekin, A. B., H. Yalçın, 2018. "Design and Development of a Front Mounted on-the-go Soil Strength Profile Sensor", Turkish Journal of Agriculture and Forestry Available online: 03.12.2018, DOI: 10.3906/tar-1803-64 Ankara.
Tekin, A. B., M. Fornale, 2018. "Development of Low-Cost UAV-Based Image Acquisition System and Procedure for Capturing Data in Precision Agriculture", Turkish Journal of Agriculture and Forestry. (Accepted), DOI: 10.3906/tar-1806-1.
Türkseven, S., A. B. Tekin, Z.. Kızmaz, E. Urkan, A. T. Serim, 2018. "İnsansız Hava Araçları iIe Pamukta Yabancı Ot Florasının Tespit Edilme Olanakları", Uluslararası Katılımlı Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 14-17 Kasım, 2018. Muğla. s. 135.
Urkan, E., H. Guler, M. Sayman, N. Tosun, U. Urkmez, 2018. "A Research on the Effectiveness of the Electrostatic and the Conventional Spraying on Stone Pine (Pinus pinea L.) in Kozak Basin", 2nd International Conference on Innovations in Natural Science & Engineering, 7-10 September 2018 Kiev, Ukraine. Book of Full Text pp. 211-215.
Urkan, E., Ü. Ürkmez, H. Güler, 2018. "Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulanmasında Kullanılan Son Teknolojiler", Tarım Türk Dergisi. Sayı 72, s. 84-88.
Urkan, E. H. Güler, 2018. "Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Tekniği ve Teknolojisindeki Son Teknolojiler", Tarım ve Mühendislik Dergisi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yayım Organı, sayı:119/2017, s.44-46.
12
Yalçın, H., B.Tekin, M.Yalçın, F.Alayunt, 2018,"A Study on Olive Harvester Use in Akhisar Region", International Agricultural Science Congress, 9-12 May 2018, Van, TURKEY.
Yalçın, H., İ. Aygün, E. Çakır, F..Ateş, E. Aykas, 2018. "Biyodinamik Bağcılıkta Koruyucu Toprak İşleme Olanakları”, 11. Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Çalıştayı", KOTİDE 2018, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Tekirdağ.
Yazgı, A. , A. Değirmencioğlu, 2018. "Tek Dane Ekimde Optimum Değişkenlere Bağlı Genel Tohum Modellerinin Geliştirilmesi", 31. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, 5-7 Eylül 2018, Bursa. Bildiri özetleri kitabı.
Yazgi, A., E. Aykas, T. Gunhan, B. Kir, G. D. Topcu, 2018. "Performance of a Seed Drill at Different Mixture Ratios under the Laboratory and Field Conditions", XIX. World Congress of CIGR. 22-25 April, 2018, Antalya.
Zhang, Z., H. Zhu, H. Guler, Y. Shen, 2018. "Developing of Premixing Inline Injection System for Agricultural Sprayers Based on Arduino and Its Performance Evaluation", Paper number 1800399, 2018 ASABE Annual International Meeting. (doi: 10.13031/aim.201800399).
Bigen, H.. "Süt Sağım Makinalarının (Robatik Sistemler Dahil) Standartlara Uygun Kontrolü", EÜZF Tarım Makinaları ve Teknolojileri Bölümü Yayınları No:15