Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

Araştırma ve Projeler

2018 YILI İÇİNDE TAMAMLANMIŞ PROJELER
Proje Adı Proje Yürütücüsü ve Araştırmacılar Destekleyen Kurum(lar)
Toprak Altı Damla Sulama Sistemlerinin Bariyer Kullanımının Sulama Verimine Etkisinin Belirlenmesi
H. Yürdem
Ö. Çeçen
BAP 2013-ZRF-021
Sıcak Hava ile Kurutulacak Domatesler için Uygun Kükürtleme Yöntemlerinin ve Depolama Süresince Üründe Meydana Gelen Değişikliklerin Belirlenmesi
T. Günhan
F. Şen
V. Demir
F. Kömekçi
R. E. Okşar
BAP 2014-ZRF-020
Damla Sulama Sistemlerinde Kullanılan Hidrosiklon Filtrelerde Ayırma Etkinliğinin Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) Yöntemi ile Belirlenmesi
V. Demir
H. Yürdem
T. Günhan
A. Yazgı
BAP 2014-ZRF-048
Farklı Oranlarda Fiğ ve Arpa Karışımlarının Makinalı Ekim Olanaklarının Belirlenmesi
A. Yazgı
E. Aykas
T. Günhan
G. Demiroğlu Topçu
B. Kır
BAP 2015-ZRF-024
Yenilikçi Mera Yönetimi ile Merada Gelişmiş Sığır Besiciliği
A. Behiç Tekin
M. Evrenosoğlu
2014/BİL/030 (EBİLTEM)
Advanced Cattle Feeding on Pasture Through Innovative Pasture Management. (I-LEED).
A. Behiç Tekin
M. Evrenosoğlu
Z. Gobor
S. Thurner
M. Berducat
C. Tessier
C. Cariou
S. Harnisch
P. Paschold
ICT-AGRI: Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı ERANET Projesi)
Değişken Düzeyli Ekim Yapabilen Tek Dane Ekim Makinesi Tasarımı
E. Aykas
Y. Kurucu
A. B. Tekin
P. Ercan Yıldız
SANTEZ (0859.STZ.2015)