EGE ÜNİVERSİTESİ

Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

Araştırma ve Projeler

    2017 YILI İÇİNDE TAMAMLANMIŞ PROJELER

Proje Adı
Proje Yürütücüsü 
ve Araştırmacılar
Destekleyen Kurum(lar)
Hidrolik Laboratuvarı Altyapısının Geliştirilmesi ve Hidrolik Katlanabilir Tırmığın Modellenmesi
E. Çakır
E. Gülsoylu
B. Çakmak
İ. Aygün
BAP 2013-ZRF-048
Biyokütle Peletleme Prosesinin Karakterizasyonu
R. C. Akdeniz 
S. H Shishvan
BAP 2013-ZRF-019
Bazı Aromatik ve Süs Bitkisi Tohumlarının Pelletleme ve Kaplama Olanaklarının Araştırılması
B. Çakmak
H. İlbi
Z. Dumanoğlu
G. Başlar
BAP 2013-ZRF-022
Sabit Normda Gübre Uygulamasında Dağılım Düzgünlüğünün Matematiksel Modellemesi ve Optimizasyonu
H. Güler 
C. Kömekçi
 
BAP 2014-ZRF-019
Mikrodalga Esaslı Yabancı Ot Öldürme Makinası Prototipinin Tasarımı ve Geliştirilmesi
E. Çakır
İ. Aygün
N. Okur
H. Kayıkçıoğlu
K. Kaçan
H. Sarnel
Y. Karabulut
 
SANTEZ 
(0369-STZ-2014)